Tyczyn

Tyczyn jest miastem w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, graniczącym bezpośrednio z Rzeszowem oraz siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tyczyn.

Historia Tyczyna

Pierwsze dokumenty odnoszące się do osadnictwa na tym terenie pochodzą z 1340 roku. Tyczyn został założony na prawie magdeburskim na mocy dokumentu króla Kazimierza Wielkiego, wystawionego w Niepołomicach, z dnia 14 marca 1368 roku. Król zezwolił Bartoldowi Tycznerowi na lokację nowego miasta w lasach królewskich nad rzeką Białą, blisko wsi o tej samej nazwie, w ziemi sanockiej. W 1450 roku właścicielem miasta wraz z przedmieściami był Jan z Pilczy syn Elżbiety Granowskiej trzeciej żony Władysława Jagiełło. W dniu 18 czerwca 1943 roku Gestapo razem z wojskiem i żandarmerią niemiecką przeprowadziło pacyfikację wsi. Po przesłuchaniach, Niemcy zamordowali parę osób. 12 mieszkańców wywieziono do obozu w Pustkowiu. W dniu 26 lipca 1944 miała miejsce druga pacyfikacja wsi. Wtedy śmierć poniosło 16 mieszkańców.

Zabytki w Tyczynie

W Tyczynie znajduje się Pomnik Grunwaldu z figurą Matki Bożej z 1910 roku. Ważnym zabytkiem jest również Kościół św. Katarzyny i Świętej Trójcy. Pierwszy kościół powstał w II połowie XV wieku. W latach 1631-1638 był odbudowany przez Mikołaja Kostkę, który dobudował kaplicę św. Stanisława, w której został pochowany. W 1657 roku w czasie węgierskiego najazdu Jerzego Rakoczego, kościół spłonął.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Tyczynie

Prowadzimy wywóz odpadów pobudowlanych. Wynajmujemy kontenery na gruz Tyczyn.

do góry