Cieszanów

Cieszanów jest miastem w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Cieszanów. Leżt na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką Brusienką.

Historia Cieszanowa

Cieszanów otrzymał prawa miejskie w dniu 14 maja 1590 roku za sprawą starań Stanisława Cieszanowskiego, herbu Jelita, starosty samborskiego. W 1672 roku hetman wielki koronny Jan Sobieski pod Cieszanowem wygrał bitwę z Tatarami. Miasto stanowi ośrodek handlowo-usługowy. Jest w nim nawet kościół z XIX wieku. Od 1867 do końca 1922 roku miasto stanowiło siedzibę urzędu starostwa powiatu cieszanowskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie było częścią województwa przemyskiego.

Zabytki w Cieszanowie

W Cieszanowie znajdują się następujące zabytki: cmentarz żydowski, cerkiew św. Jerzego oraz Parafia św. Wojciecha.

Osoby związane z Cieszanowem

Pierwszą taką osobą jest Marian Buczek, czyli polski duchowny rzymskokatolicki, biskup ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. W Cieszanowie urodziła się Łucja Charewiczowa. Polska uczona, historyk, działaczka społeczna, docent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ostatnią osobą, którą warto tutaj wymienić jest Julian Czubryt (oficer Wojska Polskiego, dowódca 3 pułku strzelców podhalańskich w kampanii wrześniowej 1939 roku).

Wywóz odpadów w Cieszanowie

Zajmujemy się wywozem odpadów pobudowlanych, w tym gruzu Cieszanów oraz jego ekologiczną utylizacją. Gwarantujemy niskie ceny za wywiezienie kontenera Cieszanów. Działamy szybko i profesjonalnie.

do góry