Brzozów

Brzozów jest miastem w południowo-wschodniej Polce, w województwie podkarpackim, siedzibą gminy Brzozów oraz powiatu brzozowskiego. Miasto leży na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą.

Historia Brzozowa

W XIII wieku obszary, na których znajduje się obecny Brzozów, należały do Rusi Halickiej. W 1340 roku po śmierci księcia ruskiego Bolesława Jerzego II tereny te zostały przyłączone do Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego. Natomiast pierwsza historyczna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z XIV wieku. W dniu października 1359 roku król Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny, który zezwalał Stefanowi, synowi Wojosta z Sobniowa koło Jasła na założenie na prawie niemieckim wsi w lesie nazywanym Brzozowie. Nowo założona wieś mieściła się po obu stronach rzeki Stobnicy. W dniu 2 kwietnia 1384 roku dzięki królowej węgierskiej, Marii Andegaweńskiej, wieś królewska została własnością biskupów przemyskich. Brzozów razem z Domaradzem tworzył tak zwany „klucz brzozowski”. Kilka wieków później Brzozów był najważniejszym ośrodkiem dóbr stołowych biskupstwa przemyskiego.

Zabytki w Brzozowie

Najważniejszym zabytkiem w Brzozowie jest wspomniany w źródłach z 1748 roku drewniany ratusz brzozowski. Po raz kolejny został wybudowany w 1896 roku zgodnie z projektem architekta Władysława Łuczyckiego. Przy elewacji południowej została wzniesiona czterokondygnacyjna wieża z ostrosłupowym hełmem.

Wywóz odpadów w Brzozowie

W naszej ofercie znajduje się wywóz odpadów Brzozów oraz ich ekologiczna utylizacja.

do góry