Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów w 2021 roku?

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz odpadów w 2021 roku?

23 Lipca 2021

Nielegalny wywóz odpadów wciąż jest problemem, z jakim zmaga się polskie prawo, jednak z racji konieczności ukrócenia tego procederu kary są coraz wyższe, a przepisy - surowe. Czy wiesz, jakie kary grożą za nielegalny wywóz śmieci w 2021 roku?

Dlaczego wywóz odpadów wciąż jest problemem?

Wszystkie odpady należy utylizować w odpowiedni, określony prawnie sposób. Oznacza to, że konkretne typy odpadów, m.in. te niebezpieczne, budowlane oraz wielkogabarytowe, nie mogą zostać po prostu wyrzucone do lokalnego śmietnika, ich odbiór nie jest także obsługiwany przez gminę czy miasto, należy go zorganizować samodzielnie.

Do czynienia z nielegalnym wywozem odpadów mamy wówczas, gdy śmieci utylizuje się w sposób niezgodny z prawem, które aktualnie obowiązuje na terenie kraju. W Polsce te przepisy oraz kary za ich nieprzestrzeganie zdefiniowane są w Prawie Karnym, w Kodeksie Wykroczeń. 

Odpady wielkogabarytowe to m.in. gruz i inne odpady z miejsca budowy, a także meble i wiele innych śmieci, które nie powstały w wyniku codziennej, zwykłej aktywności. Nazywane są odpadami problemowymi i aby pozbyć się ich z posesji, należy zamówić przystosowany do tego kontener. Jeżeli nie postąpi się w ten sposób, należy spodziewać się kar za nielegalny wywóz odpadów.

Jakie kary grożą za nielegalny wywóz opadów w 2021 roku?

Kary za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami określa art. 24 Kodeksu wykroczeń. Aktualnie (w 2021 roku) za nielegalny wywóz odpadów można otrzymać mandat wysokości od 20 zł do 5 000 zł, a ostateczna kwota będzie zależeć od charakteru odpadów oraz ich ilości.

Należy jednak zaznaczyć, że sam wywóz odpadów nie jest jedynym problemem - nielegalne jest także składowanie w dużych ilościach gruzu oraz innych odpadów wielkogabarytowych (obejmuje to także posesje prywatne, nawet przydomowy ogródek czy podjazd, chodzi bowiem o obowiązek utrzymania czystości). Za nieprzestrzeganie tego przepisu, regulowanego art. 117 Kodeksu wykroczeń, grozi mandat wysokości do 1500 zł.

Oprócz tego art. 183 k.k. mówi m.in. o tym, że:

  • 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jakie jeszcze kary grożą za nieodpowiednie zarządzanie odpadami?

Jeśli osoba zdecyduje się wbrew przepisom na utylizowanie odpadów wielkogabarytowych poprzez wyrzucenie ich do pojemników komunalnych, firma zajmująca się ich wywozem może naliczyć kolejne kary, takie jak odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub innych maszyn nieprzystosowanych do takich gabarytów podczas wywozu.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku takich nielegalnych działań, że zarówno na osiedlach, jak i w lasach czy miejscach częstego nielegalnego wywozu śmieci, współcześnie niemal zawsze jest już monitoring.

Jak legalnie wywieźć odpady wielkogabarytowe?

Wystarczy zamówić kontener na gruz lub inne odpady (zmieszany gruz, odpady pobudowlane, meble, papę czy wełnę mineralną). Taki wynajęty kontener zostaje podstawiony w odpowiednie miejsce, a po napełnieniu wywozi się go, aby zutylizować ekologicznie i całkowicie zgodnie z prawem.

do góry