Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Czym jest azbest i jak go zagospodarować?

Czym jest azbest i jak go zagospodarować?

30 Stycznia 2023

Łatwa dostępność i niskie koszty azbestu sprawiały, że był materiałem bardzo powszechnie wykorzystywanym w budownictwie - szczególnie w latach 1975-1985, aż do roku 1997, kiedy to produkty zawierające azbest zostały całkowicie zakazane. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami azbest należy całkowicie usunąć ze wszystkich budynków do roku 2032. Jako że wykazuje on wysoką szkodliwość dla zdrowia, nie można robić tego samowolnie i wyrzucać azbestu w niedozwolonych miejscach. Dowiedz się więcej o szkodliwości azbestu oraz jest prawidłowym składowaniu, wywozie i utylizacji.

Czym jest azbest i dlaczego jest szkodliwy?

Azbest jest produktem hydrolizy i utleniania oliwinu lub serpentynu. Przyjmuje formę włóknistych materiałów nieorganicznych, których właściwości chemiczne i fizyczne sprawiły, że dobrze nadawał się do wykorzystania w budownictwie, m.in. przy produkcji płyt azbestowo-cementowych, wykorzystywanych w elewacjach budynków i pokryciach dachowych. Ponadto znalazł zastosowanie także w produkcji rur wodociągowych i kanalizacyjnych, w zabezpieczeniach akustycznych, w hydroizolacji i produkcji sznurów tkanin i tektur. Popularność azbestu wynikała z jego ekstremalnej odporności na chemikalia, czynniki atmosferyczne, degradację chemiczną i biologiczną.

Szkodliwość azbestu

Obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia do czasu, aż materiały zawierające ten minerał nie zostaną uszkodzone lub nie dojdzie do ich skorodowania. Wówczas włókna azbestu uwalniają się do powietrza, wykazując silne działania chorobotwórcze, w tym rakotwórcze. Choroby, jakie może wywoływać azbest, to m.in.:

  • pylica azbestowa;
  • rak płuc;
  • międzybłoniak opłucnej.

Każda z nich stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób mających kontakt z włóknami azbestu.

Chcesz pozbyć się azbestu lub innych odpadów budowlanych i poremontowych? Sprawdź, jakie odpady wywozimy.

Składowanie i wywóz azbestu

Samodzielny wywóz azbestu, podobnie jak jego usuwanie i składowanie, jest zabroniony. Samodzielnie nie wolno również wykonywać żadnych czynności z materiałami zawierającymi azbest, tj. demontażu czy utylizacji. W przypadku każdej z tych czynności należy skorzystać z usług profesjonalnych firm, które posiadają stosowne uprawnienia transportu i utylizacji azbestu.

Składowanie i transport azbestu muszą przebiegać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dlatego też kontenery na odpady zawierające azbest nie mogą być przeładowane. Optymalnym rozwiązaniem są kontenery o niewielkiej pojemności, a to ze względu na duży ciężar azbestu. Odpady zawierające azbest muszą być dokładnie zabezpieczone przed pyleniem, ponieważ właśnie pylenie może powodować śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób, które będą miały przez to styczność z włóknami azbestu.

Kontener z azbestem może być przewożony jedynie po całkowitym i szczelnym zafoliowaniu. W przypadku transportu azbestu paczkowanego wielkość paczek nie powinna przekraczać 1,5 m. Powinny być one także składowane na paletach, co ułatwi transport.

Utylizacja azbestu

Ze względu na szkodliwość tego materiału utylizacja azbestu musi przebiegać według ściśle określonych procedur. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że zamiar usunięcia azbestu z obiektów budowlanych musi być zgłoszony do właściwej jednostki samorządowej, który wydaje stosowne pozwolenie na rozpoczęcie prac. Pierwszy etapem jest transport azbestu szczelnie zamkniętego w workach na składowisko mogące przyjmować niebezpieczne odpady. Tam ponownie zamykany jest w szczelne pojemniki, które następnie są zakopywane. Takie składowanie azbestu ma zapewnić bezpieczeństwo dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Zutylizowane zostać muszą także kombinezony, w których pracowano przy demontażu elementów zawierających azbest.

Chcesz wiedzieć, czy możesz skorzystać z naszych usług? Sprawdź, gdzie odbieramy odpady.

do góry