Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Czy odpady poremontowe nadają się do recyklingu?

Czy odpady poremontowe nadają się do recyklingu?

14 Kwietnia 2023

Odpady poremontowe to szeroko grupa odpadów, które nie mogą być wrzucane do jednego kontenera np. z gruzem czystym lub zmieszanym albo innymi odpadami, które są wytwarzane w czasie prac budowlanych, rozbiórkowych lub remontowych. Dowiedz się, jakie odpady klasyfikujemy jako odpady poremontowe i sprawdź, czy nadają się one do recyklingu.

Czym są odpady poremontowe?

Jednym z rodzajów odpadów, które wytwarzane są wskutek prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych, są odpady poremontowe. Należą do nich m.in. elementy stolarki, płyty kartonowo-gipsowe, opakowania po materiałach remontowych i budowlanych, styropian, folie, złom itp. Odpady te nie mogą być wyrzucane do ogólnodostępnych pojemników na śmieci komunalne, ponieważ:

 • niektóre z nich ze względu na stopień zanieczyszczenia mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, stąd wymagają specjalnej utylizacji;
 • możliwy jest recykling odpadów poremontowych wybranego rodzaju, dlatego wybrane odpady powinny trafić do właściwych zakładów przetwórstwa.

Najwygodniejszym sposobem na legalne pozbycie się odpadów poremontowych z gwarancją właściwego gospodarowania tymi odpadami jest wynajem kontenerów. Kontenery na odpady poremontowe można wynająć na stronie EcoExpress24.pl.

Czy odpady poremontowe można recyklingować?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, recykling odpadów poremontowych jest możliwy. Poniżej znajdują się listy odpadów poremontowych, które nadają się do recyklingu (wraz z możliwym sposobem ich ponownego wykorzystania), a także odpadów poremontowych, które wymagają utylizacji.

Odpady poremontowe nadające się do recyklingu

Recykling odpadów poremontowych możliwy jest w przypadku:

 • styropianu - granulowany styropian może być wykorzystany ponownie w produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, np. opakowań, czy elementów budowlanych;
 • złomu i profili metalowych - odpady te mogą być ponownie przetworzone w hutach w celu wykorzystania ich w produkcji elementów stalowych;
 • drewna - możliwości recyklingu drewna są bardzo szerokie, mało zniszczone i zanieczyszczone elementy mogą być wykorzystane ponownie jako elementy konstrukcyjne, drewno można przetworzyć na wióry lub biomasę, a także w produkcji papieru;
 • wiaderek po cemencie i farbach - przed recyklingiem wymagane jest ich dokładne oczyszczenie, następnie mogą zostać przetworzone i wykorzystane w ponownej produkcji elementów z tworzyw sztucznych.

Odpady poremontowe nienadające się do recyklingu

Recykling odpadów poremontowych nie jest z kolei możliwy w przypadku:

 • płyt kartonowo-gipsowych;
 • worków po materiałach budowlanych;
 • siatek montażowych zanieczyszczonych klejem lub tynkiem;
 • narzędzi budowlanych;
 • folii malarskich i ogrodowych.

Te odpady muszą zostać przekazana do punktów gospodarowania odpadami, gdzie zostaną w odpowiedni sposób zutylizowane.

Utylizacja odpadów poremontowych - obowiązek każdego, kto je wytwarza

Wytwarzanie odpadów poremontowych wiąże się z obowiązkiem właściwego gospodarowania tymi odpadami. Niewłaściwa utylizacja lub wyrzucanie ich do ogólnodostępnych pojemników na odpady komunalne wiążą się z ryzykiem otrzymania wysokiej kary. Odpady można wywieźć do gminnego Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, jednak przy większej ilości oraz dużym zanieczyszczeniu odpadów poremontowych może okazać się trudne, np. ze względów logistycznych bądź braku warunków do przyjęcia wybranych odpadów przez PSZOK-i. Najkorzystniejszym rozwiązaniem mogą zatem okazać się kontenery na odpady poremontowe.

Wywóz odpadów poremontowych - wynajmij kontener

Wygodnym sposobem na pozbycie się odpadów budowlanych lub poremontowych jest wynajem kontenera na gruz lub inny rodzaj odpadów, które mogą zostać wytworzone podczas prac remontowych, budowlanych lub rozbiórkowych. Kontenery na odpady poremontowe może wynająć przez serwis EcoExpress24.pl. Wynajem kontenera przebiega podobnie jak zakupy w sklepie internetowym. Po opłaceniu usługi kontener zostanie podstawiony pod wskazany adres, a następnie, po upływie okresy wynajmu, odpady zostaną przewiezione do odpowiednich miejsc, gdzie dojdzie do ich przetworzenia bądź utylizacji.

do góry