Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Czym są odpady niebezpieczne?

Czym są odpady niebezpieczne?

18 Listopada 2022

Do tej grupy zaliczają się odpady niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Najczęściej spotykane odpady niebezpieczne to:

  • Elektrośmieci  (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.
  • Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna 
  • Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  • Odpady zawierające rtęć, np. świetlówki, termometry, przełączniki
  • Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek
  • Baterie i akumulatory
  • Aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
  • Papa

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi? 

Musimy pamiętać, że odpady niebezpiecznie nie mogą trafiać na składowisko odpadów. Ich obecność w mieszaninie odpadów powoduje wprowadzenie do środowiska przyrodniczego niebezpiecznych metali ciężkich oraz innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Do utylizacji takich odpadów powinniśmy wynająć firmę specjalizującą się w ich utylizacji. Możemy również sprawdzić czy lokalny PSZOK przyjmuje odpady niebezpieczne. 

Przeterminowanych i niewykorzystanych leków, niezależnie czy są to antybiotyki, maści czy syrop na kaszel, nie wolno traktować tak samo, jak innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Klasyfikowane są jako odpady medyczne, a tym samym odpady niebezpieczne, w związku z czym mogą być deponowane jedynie w specjalnych pojemnikach w lokalnych aptekach lub Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Papa pomimo tego, że jest odpadem powstającym w wyniku remontu, nie jest traktowany jako odpad poremontowy. Aby ją zutylizować możemy złożyć zamówienie na stronie ecoexpress24.pl

Kary za porzucenie odpadów niebezpiecznych

Zarówno wyrzucenie odpadów niebezpiecznych do lasów i do pojemników na odpady zmieszane jest karane mandatem w wysokości nawet do 5 tyś złoty.

do góry