Zapytanie o wywóz odpadów - Papa

Usługi wywozu Papy są wyceniane indywidualnie.
Wypełnij poniższy formularz, a my przygotujemy dla Ciebie wycenę.

* pola wymagane
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem powyższego formularza jest Właściciel Serwisu Ecoexpress24.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: dane_osobowe@ecoexpress24.pl. Twoje dane przetwarzane są w celu: - komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość - przesyłając do nas swoją wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych danych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej wycofaniem. W zależności od treści Twojej wiadomości, podstawą przetwarzania Twoich danych może być również podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy; - związanym z potencjalną możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej w związku z potencjalnymi roszczeniami, przez okres przedawnienia takich roszczeń. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być: - dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), - dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), w tym, w ramach powyższych czynności, także spółki z grupy kapitałowej administratora, tj. Alba Group. Właścicielem serwisu jest ALBA Południe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza).
Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.

 

Wywóz papy i zagospodarowanie

Na platformie ecoexpress24.pl oferujemy usługę wywozu papy i jej utylizacji. W zależności od regionu Polski podstawiamy kontenery o pojemnościach 3, 5 lub 7m3 lub też odbiór papy składowanej na odpowiednio zabezpieczonych paletach.

Papa jako odpad jest ciężka, dlatego też nie podstawiamy do niej większych kontenerów. Możemy Ci zaproponować jednak podstawienie i odbiór kontenera z papą w całej Polsce. 

Papa jest odpadem klasyfikowanym pod kodem 17 03 80. Zagospodarowanie papy jako odpadu jest kosztowne, dlatego też jest to usługa droższa niż wywóz czystego gruzu lub też nawet wywóz odpadów pobudowlanych i poremontowych.

Dążymy do tego aby oferta odbioru i zagospodarowania papy była bardzo konkurencyjna cenowo.

Jak przekazać papę, jak pozbyć się papy?

Skorzystaj z formularza zapytania, my wycenimy usługę w oparciu o podane przez Ciebie parametry. Możesz zamówić u nas zarówno kontener na papę, jak i składować papę na własnych paletach. Koszt odbioru i zagospodarowania papy jest różny w zależności od regionu.

Oferujemy bezpieczny wywóz papy.

Na Twoje zapytanie przygotujemy indywidualną wycenę podstawienia kontenerów na papę. Możemy również tylko odbierać i zagospodarować Twoje odpady z papy.

Odbierzemy od Ciebie każde ilości odpadów a Ty masz gwarancję, że utylizacja papy będzie przeprowadzona zgodnie z przepisami

Papa jest traktowana jako odpad specjalny z kodem 17 03 80. Nigdy nie można pozbywać sie papy do wspólnych pojemników, ponieważ jest połączeniem nasączonej masą bitumiczną tektury z włókniną i mineralną posypką.

 

do góry