Strona główna/Odpady/Odpady budowlane czysty gruz

Odpady budowlane czysty gruz

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera na gruz lub odbioru worka Big-Bag oraz zagospodarowania odpadu czystego gruzu budowlanego.

Usługa wywozu czystego gruzu może być wykorzystana do usuwania jedynie takich odpadów jak:

 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • gleba, ziemia, kamienie, piasek
 • dachówka
 • mury i tynki

Czysty gruz: gruz ceglany,
odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
gleba, ziemia, minerały, piasek, drobne kamienie

czysty gruz
 • Gruz ceglany
 • odpady betonu
 • odpady betonowe
 • gleba ziemia kamienie
 • gleba ziemia kamienie

W kontenerze na odpady budowlane czysty gruz NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • puszki i wiaderka po farbach,
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • złom metalowy,
 • drewno,
 • tworzywa sztuczne w tym folia i styropian,
 • odpady komunalne i ubrania,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Tutaj możesz zamówić kontener na inne odpady:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest znacznie tańszy niż zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania czystego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na czysty gruz wynajmowany jest na okres, który wskażesz w formularzu zamówienia. W formularzu podawana jest zarówno data podstawienia kontenera na gruz jak i proponowana data odbioru kontenera z czystym gruzem. Wraz z wydłużeniem daty odbioru, doliczana jest niewielka opłata za dłuższy czas wynajmu kontenera. 

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~227)

worek Big-Bag Czysty gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 151,20 zł
Kontener 1 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 270,00 zł
Kontener 1.2 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 1.2 m3
cena
od 297,00 zł
Kontener 2 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 108,00 zł
Kontener 2.2 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 2.2 m3
cena
od 118,80 zł
Kontener 3 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 270,00 zł
Kontener 3.3 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 3.3 m3
cena
od 297,00 zł
Kontener 4 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 345,60 zł
Kontener 4.4 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 4.4 m3
cena
od 380,16 zł
Kontener 5 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 344,52 zł
Kontener 5.5 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 5.5 m3
cena
od 378,97 zł
Kontener 6 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 432,00 zł
Kontener 6.5 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 6.5 m3
cena
od 475,20 zł
Kontener 7 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 372,60 zł
Kontener 7.5 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 7.5 m3
cena
od 409,86 zł
Kontener 8 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 464,40 zł
Kontener 10 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 529,20 zł
Kontener 15 m3 Czysty gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 972,00 zł
do góry