Strona główna/Odpady/Odpady pobudowlane i poremontowe

Odpady pobudowlane i poremontowe

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera na gruz lub odbioru worka Big-Bag i zagospodarowania odpadu gruzu zanieczyszczonego.

Informujemy, że aktualnie usługę odbioru gruzu zanieczyszczonego mogą zamawiać jedynie firmy posiadające aktualny wpis do BDO.

Usługa wywozu zanieczyszczonego gruzu może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • worki po materiałach budowlanych
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku)
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • wiaderka po cemencie i farbach
 • szkło płaskie
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku
 • odzież używana
 • duże kawałki betonu
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i ceramikę (np. glazura, kafle, terakotę)
 • gleba, ziemia, kamienie, piasek
 • dachówka
 • folia, folia malarska i ogrodowa
 • drewno
 • profile metalowe
 • złom
 • butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne
 • styropian
 • narzędzia budowlane

Jeżeli chcesz wrzucić do kontenera, gruz czysty, gruz o mniejszym stopniu zanieczyszczenia lub odpady, których nie ma powyżej to wybierz: 


W kontenerze na odpady budowlane zanieczyszczone NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje,
  • inne ciecze niebezpieczne.
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki.

Tutaj możesz zamówić kontener na inne odpady:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego. W kontenerze na gruz zmieszany, poprzez różne frakcje, gruzu mieści się mniej.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów na gruz prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy.  #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zanieczyszczonego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Cena obejmuje określoną objętość kontenera i maksymalną, dopuszczalną wagę odpadów gruzu.

Kontener na zanieczyszczony gruz wynajmowany jest na okres wskazany w formularzu zamówienia i podstawiany zgodnie z zamówioną datą jego podstawienia.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując usługę podstawienia kontenera na gruz zmieszany, lub odbioru worka Big-Bag z odpadami poremontowymi świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~207)

worek Big-Bag Zanieczyszczony gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 151,20 zł
Kontener 1 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 356,40 zł
Kontener 1.2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 1.2 m3
cena
od 392,04 zł
Kontener 2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 248,40 zł
Kontener 2.2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 2.2 m3
cena
od 273,24 zł
Kontener 3 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 347,76 zł
Kontener 3.3 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 3.3 m3
cena
od 382,54 zł
Kontener 4 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 498,96 zł
Kontener 4.4 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 4.4 m3
cena
od 548,86 zł
Kontener 5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 378,00 zł
Kontener 5.5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 5.5 m3
cena
od 415,80 zł
Kontener 6 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 810,00 zł
Kontener 7 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 583,20 zł
Kontener 7.5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 7.5 m3
cena
od 641,52 zł
Kontener 8 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 617,76 zł
Kontener 10 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 914,76 zł
Kontener 12 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 12 m3
cena
od 1 342,44 zł
Kontener 15 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 2 033,86 zł
do góry