Strona główna/Odpady/Odpady pobudowlane i poremontowe

Odpady pobudowlane i poremontowe

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera lub odbioru worka Big-Bag i zagospodarowania odpadu gruzu zanieczyszczonego.

Usługa wywozu zanieczyszczonego gruzu może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • worki po materiałach budowlanych
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku)
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • wiaderka po cemencie i farbach
 • szkło płaskie
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku
 • odzież używana
 • duże kawałki betonu
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i ceramikę (np. glazura, kafle, terakotę)
 • gleba, ziemia, kamienie, piasek
 • dachówka
 • folia, folia malarska i ogrodowa
 • drewno
 • profile metalowe
 • złom
 • butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne
 • styropian
 • narzędzia budowlane

Jeżeli chcesz wrzucić do kontenera, gruz czysty, gruz o mniejszym stopniu zanieczyszczenia lub odpady, których nie ma powyżej to wybierz: 


W kontenerze na odpady budowlane zanieczyszczone NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje,
  • inne ciecze niebezpieczne.
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki.

Tutaj możesz zamówić kontener na inne odpady:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów budowlanych zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy.  #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zanieczyszczonego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na zanieczyszczony gruz wynajmowany jest na 5 dni roboczych z możliwością odpłatnego przedłużenia najmu o 4 dni.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~178)

worek Big-Bag Zanieczyszczony gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 145.8 zł
podstawienie kontenera do
nie dotyczy
Kontener 1 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 216 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 199.8 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 3 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 259.2 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 4 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 388.8 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 372.6 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 6 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 626.4 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 7 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 453.6 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 8 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 469.8 zł
podstawienie kontenera do
48 h
Kontener 10 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 820.8 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 12 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 12 m3
cena
od 1220.4 zł
podstawienie kontenera do
48 h
Kontener 15 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 1620 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 20 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 20 m3
cena
od 1836 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 36 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 36 m3
cena
od 3672 zł
podstawienie kontenera do
24 h
do góry