Strona główna/Odpady/Odpady pobudowlane i poremontowe

Odpady pobudowlane i poremontowe

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera na gruz lub odbioru worka Big-Bag i zagospodarowania odpadu gruzu zanieczyszczonego.

Usługa wywozu zanieczyszczonego gruzu może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • worki po materiałach budowlanych
 • styropian brudny (styropian z kawałkami tynku)
 • płyty kartonowo-gipsowe
 • wiaderka po cemencie i farbach
 • szkło płaskie
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku
 • odzież używana
 • duże kawałki betonu
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i ceramikę (np. glazura, kafle, terakotę)
 • gleba, ziemia, kamienie, piasek
 • dachówka
 • folia, folia malarska i ogrodowa
 • drewno
 • profile metalowe
 • złom
 • butelki typu PET i inne tworzywa sztuczne
 • styropian
 • narzędzia budowlane

Jeżeli chcesz wrzucić do kontenera, gruz czysty, gruz o mniejszym stopniu zanieczyszczenia lub odpady, których nie ma powyżej to wybierz: 


W kontenerze na odpady budowlane zanieczyszczone NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje,
  • inne ciecze niebezpieczne.
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki.

Tutaj możesz zamówić kontener na inne odpady:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego. W kontenerze na gruz zmieszany, poprzez różne frakcje, gruzu mieści się mniej.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów na gruz prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy.  #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zanieczyszczonego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Cena obejmuje określoną objętość kontenera i maksymalną, dopuszczalną wagę odpadów gruzu.

Kontener na zanieczyszczony gruz wynajmowany jest na okres wskazany w formularzu zamówienia i podstawiany zgodnie z zamówioną datą jego podstawienia.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując usługę podstawienia kontenera na gruz zmieszany, lub odbioru worka Big-Bag z odpadami poremontowymi świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~242)

worek Big-Bag Zanieczyszczony gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 151,20 zł
Kontener 1 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 356,40 zł
Kontener 1.2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 1.2 m3
cena
od 392,04 zł
Kontener 2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 216,00 zł
Kontener 2.2 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 2.2 m3
cena
od 237,60 zł
Kontener 3 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 270,00 zł
Kontener 3.3 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 3.3 m3
cena
od 297,00 zł
Kontener 4 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 453,60 zł
Kontener 4.4 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 4.4 m3
cena
od 498,96 zł
Kontener 5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 378,00 zł
Kontener 5.5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 5.5 m3
cena
od 415,80 zł
Kontener 6 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 626,40 zł
Kontener 6.5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 6.5 m3
cena
od 689,04 zł
Kontener 7 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 496,80 zł
Kontener 7.5 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 7.5 m3
cena
od 546,48 zł
Kontener 8 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 561,60 zł
Kontener 10 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 831,60 zł
Kontener 12 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 12 m3
cena
od 1 342,44 zł
Kontener 15 m3 Zanieczyszczony gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 1 134,00 zł
do góry