Strona główna/Odpady/Odpady budowlane zmieszany gruz

Odpady budowlane zmieszany gruz

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera lub odbioru worka Big-Bag i zagospodarowania odpadów gruzu zmieszanego.

Usługa wywozu zmieszanego gruzu może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • gleba, ziemia, kamienie, piasek
 • dachówka
 • mury i tynki
oraz w ograniczonej ilości:
 • folii, folii malarskiej, ogrodowej (mało zabrudzonej)
 • profili metalowych
 • złomu
 • butelek typu PET
 • opakowań po chemii gospodarczej
 • tworzyw sztucznych
 • płyty katron gips
 • szkła butelkowego i opakowań

Pamiętaj!Dopuszczalne są niewielkie ilości zanieczyszczeń powyższymi odpadami. Maksymalna wartość nie powinna przekroczyć 5% zawartości kontenera.

Odpady pobudowlane: Jeżeli chcesz wyrzucić do kontenera, któryś z powyższych odpadów w większej ilości, to wybierz: odpady pobudowlane

czysty gruz

Pamiętaj! W gruzie zmieszanym może się naleźć maksymalnie 5% zanieczyszczeń.

W kontenerze na odpady budowlane zmieszane NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • puszki i wiaderka po farbach,
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady komunalne,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki.

Tutaj możesz zamówić kontener na inne odpady:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów budowlanych zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy. #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zmieszanego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na zmieszany gruz wynajmowany jest na 5 dni roboczych z możliwością odpłatnego przedłużenia najmu o 4 dni.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~234)

worek Big-Bag Zmieszany gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 98.37 zł
podstawienie kontenera do
nie dotyczy
Kontener 1 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 149.04 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 2 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 168.91 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 3 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 160.92 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 4 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 302.4 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 5 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 298.08 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 6 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 321.84 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 7 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 337.82 zł
podstawienie kontenera do
12 h
Kontener 8 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 469.8 zł
podstawienie kontenera do
48 h
Kontener 10 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 772.2 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 12 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 12 m3
cena
od 1080 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 15 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 1053 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 20 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 20 m3
cena
od 1825.2 zł
podstawienie kontenera do
24 h
Kontener 36 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 36 m3
cena
od 3024 zł
podstawienie kontenera do
24 h
do góry