Strona główna/Odpady/Zmieszany gruz

Zmieszany gruz

Tutaj możesz zamówić usługę podstawienia kontenera na gruz lub odbioru worka Big-Bag i zagospodarowania odpadów gruzu zmieszanego.

Usługa wywozu zmieszanego gruzu może być wykorzystana do usuwania takich odpadów jak:
 • gruz ceglany i betonowy
 • zmieszany gruz betonowy z ceglanym i małą zawartością ceramiki (np. glazura, kafle)
 • dachówka
 • mury i tynki
oraz w ograniczonej ilości:
 • folii, folii malarskiej, ogrodowej (mało zabrudzonej)
 • profili metalowych
 • złomu
 • butelek typu PET
 • opakowań po chemii budowlanej
 • tworzyw sztucznych
 • szkła butelkowego i opakowań

Pamiętaj!Dopuszczalne są niewielkie ilości zanieczyszczeń powyższymi odpadami. Maksymalna wartość nie powinna przekroczyć 5% zawartości kontenera na gruz.

Odpady pobudowlane: Jeżeli chcesz wyrzucić do kontenera, któryś z powyższych odpadów w większej ilości, to wybierz: odpady pobudowlane

czysty gruz

Pamiętaj! W gruzie zmieszanym może się naleźć maksymalnie 5% zanieczyszczeń.

W kontenerze na odpady budowlane zmieszane NIE mogą się znaleźć:

 • wełna mineralna i szklana,
 • płyty izolacyjne,
 • odpady niebezpieczne, np.:
  • puszki i wiaderka po farbach,
  • chemikalia, 
  • aerozole,
  • oleje.
 • ciecze,
 • baterie,
 • azbest,
 • eternit,
 • odpady komunalne,
 • odpady biodegradowalne (np. odpady zielone, krzewy, kłącza, trawy),
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • świetlówki,
 • ziemia,
 • papa.

Tutaj możesz zapytać o wywóz innych odpadów:

Pamiętaj, że sortując odpady budowlane możesz dużo zaoszczędzić. 

Odbiór czystego gruzu jest tańszy niż gruzu zanieczyszczonego.

Selektywna zbiórka odpadów jest również przyjazna dla naszego środowiska naturalnego.

W przypadku większych remontów budowlanych zamów kilka dużych worków Big-Bag lub kontenerów prowadząc selektywną zbiórkę już na placu budowy. #Bądź ECO nowoczesny.

Korzystając z formularza zakupu decydujesz się na zakup usługi dostarczenia, wskazanego przez Ciebie kontenera na odpady budowlane wraz z usługą jego odbioru i zagospodarowania zmieszanego gruzu budowlanego zgodnego z powyższymi specyfikacjami.

Kontener na gruz zmieszany wynajmowany jest na okres, który zostanie wskazany w trakcie procesu zamawiania.

Usługa ta jest wykonywana niezwłocznie, zgodnie z zamówieniem i wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę usługi, dlatego też kupując niniejszą usługę świadomie rezygnujesz z prawa odstąpienia od Umowy.

Dostępne kontenery (~263)

worek Big-Bag Zmieszany gruz
pojemność
worek Big-Bag
cena
od 179,00 zł
Kontener 1 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 1 m3
cena
od 324,00 zł
Kontener 2 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 2 m3
cena
od 162,00 zł
Kontener 2.2 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 2.2 m3
cena
od 356,40 zł
Kontener 3 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 3 m3
cena
od 367,20 zł
Kontener 3.3 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 3.3 m3
cena
od 475,20 zł
Kontener 4 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 4 m3
cena
od 540,00 zł
Kontener 4.4 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 4.4 m3
cena
od 718,74 zł
Kontener 5 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 5 m3
cena
od 270,00 zł
Kontener 5.5 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 5.5 m3
cena
od 653,40 zł
Kontener 6 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 6 m3
cena
od 734,40 zł
Kontener 6.5 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 6.5 m3
cena
od 888,62 zł
Kontener 7 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 7 m3
cena
od 324,00 zł
Kontener 7.5 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 7.5 m3
cena
od 769,99 zł
Kontener 8 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 8 m3
cena
od 1 242,00 zł
Kontener 10 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 10 m3
cena
od 972,00 zł
Kontener 12 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 12 m3
cena
od 1 134,00 zł
Kontener 15 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 15 m3
cena
od 1 242,00 zł
Kontener 20 m3 Zmieszany gruz
pojemność
Kontener 20 m3
cena
od 2 154,60 zł
do góry