Wojnicz

Wojnicz jest historycznym miastem w Polsce położonym w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz, której jest siedzibą. Jest częścią aglomeracji tarnowskiej.

Historia Wojnicza

Osadnictwo na obszarze obecnego miasto rozwinęło się w VIII-IX wieku. Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska zbudowanego w X wieku na suchej wyspie, które zostało wzniesione kilka metrów nad mokradłami doliny Dunajca i pełniło funkcję grodu kasztelańskiego dały początek miastu Wojnicz. W X wieku osada wojnicka zmieniła swój wygląd oraz znaczenie przez powstanie grodu osadzonego przez wojów państwa plemiennego, a później polskiego. Jedna z legend głosi, że w X wieku wojowie księcia Mieszka I, lub też Bolesława Chrobrego, wznieśli tu modrzewiowe grodzisko. Od tych wojów osada uzyskała nazwę Wojnicz. Wojnicz posiadał prawa miejskie w latach 1278-1934. Odzyskał je z dniem 1 stycznia 2007 r. W dniu 3 października 1655 r. odbyła się tu bitwa.

Zabytki w Wojniczu

W Wojniczu znajdują się następujące zabytki: kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca (XV w.) z zabytkowym wyposażeniem, drewniana dzwonnica przy kościele parafialnym (XVI w.), drewniany kościół pod wezwaniem św. Leonarda, neogotycki pałac Dąmbskich z XIX w., wały grodziska (X-XI w.) - tzw. „wały kasztelańskie”, oraz plebania z lat 1865 - 1867, neorenesansowa.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Wojniczu

Prowadzimy wywóz różnego rodzaju odpadów, w tym również odpadów pobudowlanych. Możemy przywieźć do Ciebie kontener na śmieci Wojnicz.

do góry