Ryglice

Ryglice są miastem w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryglice. Leżą mniej więcej 30 km na południowy wschód od Tarnowa.

Historia Ryglic

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1301 roku. Właśnie wtedy książę Władysław Łokietek, zarządził, że właścicielami tej wsi będą Władysław Burza oraz Wawrzyniec Kielanowski. W XIV wieku w Ryglicach została ustanowiona parafia. Wieś bardzo się rozwinęła za czasów Kazimierza Wielkiego. Przybyli wtedy do niej pierwsi Żydzi. Nastąpił rozwój handlu i rzemiosła. W XVII wieku rozwój został zahamowany przez powodzie, emidemię cholery, najazdy Szwedów, Tatarów oraz Kozaków. W 1656 roku w Ryglicach zostaje wygrana bitwa ze Szwedami. Na pamiątkę tego wydarzenia potok, który przepływa przez miasto nazywa się Szwedka. W rzezi galicyjskiej w 1846 roku, brali udział chłopi z Ryglic oraz okolicznych wsi. W listopadzie 1914 roku do miasta weszły wojska rosyjskie, które okupowały miejscowość aż do maja 1915 roku. 24 grudnia 1914 na terenie Ryglic rozegrała się bitwa między Rosjanami a wojskami austrowęgierskimi.

Zabytki w Ryglicach

W Ryglicach znajdują się następujące zabytki: kościół parafialny św. Katarzyny z 1940 r. z zabytkowym wyposażeniem, zespół pałacowo-parkowy z XVIII w., spichlerz podworski z XVIII w. oraz cmentarz z I wojny światowej.

Wywóz odpadów w Ryglicach

Zajmujemy się wywozem śmieci. Chętnie podstawimy na Twoją posesję kontener na śmieci Ryglice. Rodzaj odpadów różni się w zależności od kontenera Ryglice. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie internetowej.

do góry