Nowe Brzesko

Nowe Brzesko jest miastem w Polsce położonym na lewym brzegu Wisły w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Nowe Brzesko, przy drodze krajowej nr 79.

Historia Nowego Brzeska

Pierwsze wzmianki o Nowym Brzesku pochodzą z XIII wieku. Na początku wieś stanowiła własność biskupów krakowskich. W 1223 roku opat brzeski Florian nadał ją klasztorowi norbertanów w Hebdowie. W 1279 roku Gotfryd de Glesin otrzymał przywilej założenia miasta na prawie magdeburskim. Historia Nowego Brzeska jest bardzo mocno połączona z historią klasztoru w Hebdowie. Za czasów Jana Długosza Nowe Brzesko liczyło czterdzieści łanów miejskich, z których opłacało czynsz klasztorowi. Były w nim dwa młyny na Wiśle. Jeden był własnością klasztoru. Natomiast drugi- wójta miasteczka. W 1449 roku król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził przywilej lokacyjny Nowego Brzeska. Potwierdzenie tych przywilejów nastąpiło jeszcze w: dniu 17 kwietnia 1674 przez króla Jana Sobieskiego oraz w dniu 4 października 1767 przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku Nowe Brzesko stało się częścią Nowej Galicji i znalazło się w zaborze austriackim. W 1809 roku, było w granicach Księstwa Warszawskiego. Od 1815 rok, znajdowało się w zaborze rosyjskim w Królestwie Kongresowym.

Wywóz odpadów pobudowlanych w Nowym Brzesku

Oferujemy wywóz odpadów pobudowlanych w Nowym Brzesku. Zabierzemy między innymi od Ciebie gruz, puszki po farbach lub folię malarską. Wynajmujemy kontenery na gruz Nowe Brzesko. Możesz do niego wrzucić na przykład: ziemię lub drobne kamienie.

do góry