Grybów

Grybów jest miastem w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim, administracyjnie graniczy z gminą Grybów.

Historia Grybowa

Grybów był miastem królewskim założonym przez Kazimierza III Wielkiego w 1340 roku na prawie magdeburskim. Grybów otrzymał prawa miejskie w 1488 roku. Stanowił siedzibę starostwa niegrodowego, ośrodek handlowo-rzemieślniczy. Była w nim między innymi szkoła Wita Stwosza. Prawdopodobnie to właśnie w tej miejscowości powstała sławna figura tak zwanej Madonny z Krużlowej. Podczas potopu szwedzkiego rozegrała się bitwa pod Czerwoną Górą. Aktualnie jest to Orlik Grzybowski nad rzeką Białą. Miasto było wiele razy niszczone. Między innymi przez Szwedów i przez Węgrów.

W XVII wieku można było zauważyć upadek gospodarczy miasta. Podczas konfederacji barskiej w 1768 roku, powstańcy gonieni przez wojska rosyjskie przemieścili się na kilkadziesiąt kilometrów od miast Grybowa. W latach 1772-1918 Grybów był w zaborze austriackim. W 1863 roku w mieście otwarto nielegalne biuro, które przyjmowało ochotników do wzięcia udziału w powstaniu styczniowym.

Zabytki w Grybowie

W Grybowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe: Dwór Hoschów (siedziba dawnych właścicieli dóbr grybowskich z lat 30. XIX w.), stara plebania (obecnie siedziba miejscowego Muzeum Parafialnego), neogotycka bazylika mniejsza pw. św. Katarzyny wybudowana w latach 1909-1914 oraz cmentarz żydowski.

Wywóz gruzu w Grybowie

Prowadzimy wywóz odpadów. Chętnie zabierzemy od Ciebie gruz lub inne odpady poremontowe. Dostarczamy również kontenery na gruz w Grybowie.

do góry