Chełmek

Chełmek jest miastem w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chełmek, nad Przemszą.

Początki dziejów Chełmka

Chełmek leży na podmokłych terenach, które ciągną się wzdłuż rzeki Przemszy, u stóp wzgórza Skała (295 m n.p.m.) w południowo-zachodniej części Pagórów Jaworznickich. Od wschodu, północy oraz południa otoczony jest przez sosnowe lasy. Pierwsze wzmianki o Chełmku datuje się na 1414 rok. W 1490 roku Chełmek należał do parafii Jaworzno. Powstanie wsi było związane z ochroną szlaku drogowego, który prowadził z Krakowa na Śląsk i przejścia na Przemszy.

W tej wsi postępował rozwój rolnictwa dzięki karczowaniu lasów, osuszaniu bagien i moczarów. Po III rozbiorze Polski Chełmek był włączony do zaboru austriackiego. Rzeka Przemsza była granicą między zaborem austriackim a Prusami. Mieszkańcy żyli głownie z rolnictwa i rybołówstwa. Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. powstała Rzeczpospolita Krakowska pod protektoratem Rosji, Prus i Austrii. Teoretycznie było to neutralne państwo, ale w praktyce zaborcy bardzo w nie ingerowali. Rzeczpospolita Krakowska dotrwała do 1846 roku.

Koła młyńskie w Chełmku

Na przełomie XIX i XX w. w Chełmku działalność rozpoczęły kopalnia i przetwórnia gipsu. Prace prowadzono metodą odkrywkową. Wydobyte krystaliczne tafle węglanu wapnia prażono oraz mielono w młynie znajdującym się blisko leśniczówki. Od 2005 roku stare kamienie młyńskie stanowią atrakcję turystyczną.

Wywóz odpadów w Chełmku

W Chełmku zajmujemy się wywozem odpadów, w tym gruzu Chełmek oraz ich ekologiczną utylizacją.

do góry