Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Zgodnie z obowiązującym prawem Polacy są zobligowani do utylizacji określonych odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem Polacy są zobligowani do utylizacji określonych odpadów.

3 Września 2018

PSZOK - co to takiego?

Mianem PSZOK określa się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to wyznaczone przez gminę miejsce, w którym wszyscy mieszkańcy mogą pozostawić odpady wskazane w ustawie. W art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) określono, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie czystości i porządku na jej terenie.
 
Jeżeli mieszkaniec gminy chce pozbyć się odpadów pobudowlanych, może odwieźć je do PSZOK, lecz wygodniejszym wyjściem jest wynajem kontenerów. Zamawiając kontener do gruzu, ma się pewność, że śmieci zostaną odebrane bez żadnych problemów. Dodatkowo zniknie obowiązek ich samodzielnego dostarczenia we wskazane miejsce  - nasza usługa oferuje wynajem kontenerów w rozsądnych cenach. Co więcej, można w nich zamówić odbiór problematycznych odpadów, takich jak papa, azbest czy wełna mineralna.

Wypożyczenie kontenera na śmieci czy wizyta w PSZOK?

Niewielka ilość odpadów jest łatwa do przetransportowania do PSZOK, jednak gdy ma się sporo gruzu, gabarytów lub odpadów pobudowlanych, ich przewiezienie do wyznaczonego punktu jest kłopotliwe. Wiąże się ono nie tylko z koniecznością zamówienia odpowiedniego transportu i jego kosztami, ale i ze stratą czasu, który można poświęcić na dalsze prace rozbiórkowe lub remontowe. Pojemnik na gruz podstawiony pod dom lub na podwórze spółdzielni mieszkaniowej ułatwia usuwanie odpadów i wyrzucenie ich w sposób zgodny z prawem.

Podobne wiadomości:

do góry