Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Czym są odpady problemowe?

Czym są odpady problemowe?

15 Czerwca 2021

Nie wszyscy wiedzą, że odpady dzielą się na kilka rodzajów. Niektóre z nich mogą być wyrzucane do zwykłych koszy, podczas gdy inne wymagają skorzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się ich wywozem. Tak właśnie jest w przypadku odpadów problemowych. Co to są odpady problemowe i co dokładnie wchodzi w ich skład? O tym właśnie piszemy poniżej.

Odpady problemowe - co to jest?

Odpady problemowe to takie, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, więc nie mogą być zmieszane ze standardowymi śmieciami komunalnymi. Ta grupa obejmuje różne typy odpadów, często cechujące się nietypowymi wymiarami lub zawartością szkodliwych substancji. Wśród nich znaleźć można:

  • sprzęt elektroniczny (w tym także zużyte akumulatory oraz baterie),
  • odpady wielkogabarytowe (np. meble, wózki dziecięce, sprzęt sportowy, dywany),
  • opony,
  • substancje chemiczne niebezpieczne dla środowiska (np. płynne paliwa, leki, kosmetyki, oleje, środki ochrony roślin),
  • tusze i tonery do drukarek,
  • wraki samochodów.

W przypadku urządzeń elektrycznych istnieje opcja oddania ich do specjalnych punktów zbierających takie przedmioty. Zazwyczaj jednak odbiór odpadów problemowych musi odbywać się przy pomocy specjalistycznej firmy. Takie przedsiębiorstwa dysponują stosownymi uprawnieniami, które pozwalają na legalne transportowanie, składowanie i utylizację konkretnych typów śmieci. Odpady problemowe odbiera się w dostosowanych kontenerach w niemal dowolnych ilościach.

Jak postępować z odpadami problemowymi?

Skoro wiesz już, co to są odpady problemowe, warto zastanowić się nad sposobem ich utylizacji. Z niektórych przedmiotów da się odzyskać cenne substancje, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów. Mowa tu m.in. o drewnie użytym do budowy mebli czy tworzywach sztucznych pojawiających się w konstrukcji wielu urządzeń elektronicznych. Niewłaściwie zutylizowane odpady problemowe mogą powodować zagrożenie dla środowiska. W przypadku baterii i akumulatorów istnieje także niebezpieczeństwo dla osób, które ich dotykają.

W większych miastach istnieją Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale na rynku działają też prywatne firmy zajmujące się wywozem odpadów problemowych. Drugie rozwiązanie jest najwygodniejsze, ponieważ przedsiębiorstwo może zapewnić dostęp do kontenera na odpady służącego do przechowywania odpadów jeszcze przed ich wywiezieniem. W ten sposób unikniesz sytuacji, w której szkodliwe substancje wyciekające ze śmieci dostaną się do gruntu lub zostaną rozniesione przez wiatr. 

Firmy zajmujące się wywozem odpadów problemowych mogą zrobić to całkowicie legalnie, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Zajmują się one także właściwą utylizacją lub przekazują śmieci do konkretnych miejsc, które neutralizują negatywne działanie takich przedmiotów i odzyskują z nich poszczególne surowce. Korzystanie z usług takich firm jest obowiązkiem, ponieważ odpadów problemowych pod żadnym pozorem nie można wyrzucać do zwykłych śmieci. Grozi to wysokimi karami.

Dlaczego odpowiednie składowanie i wywóz odpadów problemowych jest takie ważne?

Odpady problemowe powinny być składowane, transportowane i utylizowane w odpowiedni sposób ze względu na kilka kwestii. Przede wszystkim są one niebezpieczne dla środowiska, ale nie tylko. Niektóre z nich mogą stanowić zagrożenie również dla osób mających styczność z takimi odpadami. Doskonałym przykładem są sprzęty elektroniczne, które często zawierają szkodliwe substancje. 

Niewłaściwe postępowanie z odpadami problemowymi wiąże się również z karami. Z tego powodu dobrym pomysłem jest oddanie śmieci do odpowiednich punktów lub zakupić wywóz, który sprawdza się świetnie np. podczas remontów generujących duże ilości odpadów. W ten sposób można postępować zgodnie z prawem, nie narażając bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

do góry