Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Czym jest azbest? Dofinansowanie i utylizacja

Czym jest azbest? Dofinansowanie i utylizacja

12 Lipca 2022

Czym jest azbest? 

Bardzo popularny w latach 70-tych ze względu na niską cenę, dużą wytrzymałość i nieprzepuszczanie wody. Azbest to mikroskopijne włókna krzemianowe, czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa. Były kiedyś dodawane jako zbrojenie rozproszone do cementu podczas produkcji płyt falistych, płytek, rur, otulin izolacyjnych. Znajdują się też w betonie, z którego powstały ściany niektórych starych budynków. Zawartość azbestu w takich wyrobach sięga 13%.

Szkodliwość azbestu

Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu

Co zrobić z azbestem?

Demontaż elementów cementowych zawierających włókna azbestowe może być prowadzony tylko pod warunkiem dopełnienia pewnych formalności. Przede wszystkim musi być do tego zatrudniona koncesjonowana firma. Listę przedsiębiorstw usuwających azbest otrzymasz w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego.

Dofinansowanie usunięcia azbestu

Od 1997 roku w Polsce obowiązuje zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest, obrotu azbestem i wyrobami, które go zawierają oraz sprowadzania azbestu i wyrobów, które go zawierają. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz.U. 2003, nr 192, poz. 1876) mówi, że wszelkie wyroby, które zawierają azbest muszą zniknąć do 31 grudnia 2032 roku. 


Pozbycie się azbestu jest dość kosztowne. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania usunięcia azbestu sięgającego nawet 100% kosztów. Jeśli chcemy usunąć wyroby zawierające azbest, musimy to zgłosić do starostwa powiatowego, do wydziału architektoniczno-budowlanego. Jesteśmy zobligowani zrobić to w terminie 30 dni przed rozpoczęciem prac. Ponadto o zamiarze wymiany pokrycia z płyt azbestowo-cementowych należy powiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, właściwy okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwy państwowemu inspektorowi sanitarnemu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym podaje się adres, rodzaj odpadów, ich powierzchnię i masę, liczbę pracowników, a także termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Oprócz tego trzeba dołączyć kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest (wykonywaną przez właściciela według odpowiedniej instrukcji i formularza). Takie prace możemy zgłosić osobiście lub zlecić firmie, która będzie demontować i utylizować pokrycie z azbestem. W przypadku, kiedy warunki prowadzenia robót mają się zmienić, jesteśmy zobligowani do przedłożenia nowego zgłoszenia. Po zakończeniu zadania firma wystawia fakturę i protokół poświadczający prawidłowe wykonanie prac, a także wydaje kartę ewidencji i przekazania odpadów na certyfikowane składowisko. Taką dokumentację właściciel musi przechowywać przez co najmniej 5 lat.

do góry