Strona główna/O ecoexpress24/Aktualności/Co to są odpady budowlane?

Co to są odpady budowlane?

3 Stycznia 2023

Prace budowlane lub remontowe generują wiele różnych rodzajów odpadów, które mogą być niebezpieczne dla środowiska. Dlatego też warto wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo je identyfikować i jak można we właściwy sposób zagospodarować odpady budowlane. Dowiedz się, czym są odpady budowlane, poznaj najczęściej występujące rodzaje tych odpadów oraz ich kody, a także sprawdź, w jaki sposób można je zagospodarować po ukończeniu inwestycji.

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane powstają w wyniki prac budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych. Należą do nich wszystkie pozostałości materiałów i elementów konstrukcyjnych czy instalacyjnych, jakie wytwarza się wskutek wykonywanych robót. Wiele z nich może mieć szkodliwy wpływ na środowisko, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy, kto je wytwarza, jest zobowiązany zapewnić odbiór odpadów budowlanych przez profesjonalną firmę. W tym celu należy wynająć kontener na odpady budowlane bądź zakupić worek big-bag oraz skontaktować się z firmą wynajmujące kontenery lub worek bb w celu ustalenia adresu.

Rodzaje odpadów budowlanych

Wśród odpadów budowlanych można wymienić m.in. gruz, usunięte tynki, materiały pokryć dachowych, płyty kartonowo-gipsowe, stolarkę drzwiową i okienną, okleiny i tapety, szkło okienne czy odpady instalacyjne, czyli m.in. przewody, rury i stare urządzenia sanitarne.

Wynajmując kontener na odpady budowlane, nie tylko spełnia się określony w przepisach obowiązek, ale też można w ten sposób przyczynić się do ponownego ponownego wprowadzenia odpadów w obieg.

Czy odpady budowlane są bezpieczne?

Utylizacja odpadów budowlanych musi być prowadzona w profesjonalny sposób, ponieważ w niektórych przypadkach mogą one charakteryzować się szkodliwością dla środowiska, między innymi ze względu na obecność resztek chemii budowlanej, farb, klejów i rozpuszczalników. W związku z tym ich recykling nie zawsze jest możliwy. Nie mogą być też składowane w dowolnym miejscu ze względu na zagrożenie, jakie mogłyby stwarzać dla ludzi i zwierząt.

Zgodnie z przepisami odpadów niebezpiecznych nie można pozbywać się ich we własnym zakresie, ale należy zapewnić wywóz odpadów budowlanych przez specjalizującą się w tym firmę, która dokona profesjonalnej segregacji i właściwie zutylizuje bądź zagospodaruje wytworzone wskutek robót odpady.

Jak działa wywóz odpadów? Cały proces jest dla inwestora bardzo prosty. Wystarczy zamówić kontener, określając lokalizację, rodzaj odpadów, pojemność kontenera oraz termin wynajmu. Wywóz odpadów budowlanych nastąpi w określonym terminie. Trafią one na odpowiednie instalacje..

Jak zagospodarować odpady budowlane?

Ilość odpadów budowlanych stale rośnie. Wpływają na to m.in. rosnąca liczba inwestycji budowlanych czy prace rozbiórkowe starych obiektów w miastach. Stąd coraz częściej poruszanym tematem jest możliwość ich ponownego wykorzystania.

Dość łatwym do wykorzystania odpadem budowlanym jest gruz betonowy. Po przerobieniu może zostać wykorzystany na przykład jako kruszywo budowlane, ponieważ zachowuje właściwości mechaniczne zbliżone do materiałów naturalnych. Jako gruboziarnisty żwir sprawdzi się jako nawierzchnia parkingów. Rozwiązanie to jest tym bardziej korzystne, że znosi konieczność budowania systemu odprowadzania wody.

Jak jeszcze można wykorzystać odpady budowlane?

  • Stolarka i drewniane elementy konstrukcyjne mogą zostać przerobione na wióry i wykorzystane np. w produkcji płyt wiórowych.
  • Elementy metalowe, np. rury, grzejniki, przewody, zbrojenia, mogą zostać przetopione i wykorzystane ponownie w produkcji.
  • Recykling tworzyw sztucznych pozwala wykorzystać je m.in. jako wypełniacz do materiałów budowlanych czy elementy termoizolacyjne.

Wiele rodzajów odpadów budowlanych może zostać wykorzystanych ponownie, co zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce do ich składowania oraz na surowce do wytwarzania nowych materiałów. Zagospodarowanie odpadów budowlanych ma również wiele pozytywnych aspektów w kwestii ochrony środowiska.

do góry