Przemyśl

Przemyśl dba o czystość

Przemyśl to kolejne miasto, z którego możemy odebrać Twoje odpady. Jest znaczącym węzłem komunikacyjnym. To przez nie przebiega trasa międzynarodowa E40. Znajduje się tu również przejście graniczne z Ukrainą w Medyce. Miasto jest również siedzibą następujących instytucji: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, urzędu celno-skarbowego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, archiwum państwowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Warto w nim odwiedzić: Muzeum Archidiecezjalne oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Gdzie działamy - wywóz i utylizacja odpadów wielkogabarytowych i gruzu?


Odbieramy różnego rodzaju odpady w następujących dzielnicach Przemyśla: Bakończyce, Błonie, Kmiecie, Kruhel Wielki, Lipowica, Osiedle Rycerskie, Przekopana, Sielec,Warneńczyka, Wieniawskiego, Wilcze, Winna Góra, Zasanie.
Odpady medyczne
Chociaż naszą główną specjalizacją jest wywóz i utylizacja odpadów, to zajmujemy się również odpadami medycznymi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Gdzie powstają odpady medyczne?


Odpady medyczne w Przemyślu powstają w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach rehabilitacyjnych, ośrodkach leczenia odwykowego, ośrodkach rehabilitacyjnych dla narkomanów, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, zakładach leczniczo wychowawczych, zakładach opiekuńczo - leczniczych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych, hospicjach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, poradniach, punktach lekarskich, praktykach lekarskich (indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych).

Wywóz śmieci wielkogabarytowych w Przemyślu to nie jedyny obszar w którym świadczymy usługi utylizacji i wywozu odpadów. Sprawdź też Rzeszów czy Sanok.

do góry